Mediální gramotnost a práce s médii

Naučíme Vás chápat médiální svět a pracovat s ním ve Váš prospěch.